När bilen har gjort sitt på vägarna är det dags att ge den ett andra liv genom att få bilen skrotad. För när du skrotar bilen kommer mängder av delar att kunna återvinnas och återanvändas.

Här är fem sätt som din skrotbil kommer göra en grön insats när det är dags;

1. En renare luftmiljö

När du återvinner bilen hos en auktoriserad bilskrot kan du vara säker på att stora mängder av bilens resurser kommer att återvinnas. Det innebär i sin tur att det behövs mindre nyproduktion, vilken i sig leder till mindre utsläpp och föroreningar i luften.

Minskade utsläpp från fabriker och maskiner vid utvinning av råmaterial, innebär så klart stora miljövinster. Att det dessutom krävs mindre transporter och förpackningsmaterial är ytterligare en stor miljövinst.

2. Minskat avfall

Förr i tiden stod gamla skrotbilar och rostade sönder lite varstans. Förr eller senare kom de att hamna i stora avfallsdeponier, vilket med tiden kunde leda till bland annat förorenat grundvatten och andra långsiktiga miljöskador. Numera återvinns stora delar av bilen och det som är skadligt och farligt, tas om hand på rätt sätt.

Den moderna skrotanläggningen räknas idag som en riktig miljöhjälte som hjälper till att minska avfallet.

3. Sparar energi

När du lämnar in din gamla bil för skrotning ser skrotningsföretaget till att plocka ut alla användbara delar för återanvändning. Det är betydligt fler delar än vad man kan tro som återvinns idag. Det kan vara allt från små muttrar till bilen stora metallchassin.  

Dagens återvinning innebär att vi tillsammans sparar in på en massa energikrävande nyproduktion. I en tid när vi alla måste spara energi är det här så klart både smart och resurssparande.

4. Sparar naturresurser

De bildelar som inte går att återanvända, som t.ex. trasigt bilglas och gamla bildäck, omvandlas numera till nytt råmaterial. Så i stället för att bryta nya metaller, pumpa upp ny olja eller processa fram nya plastdelar,  kan vi numera återanvända skrotbilens alla resurser. På så sätt sparar vi tillsammans in på jordens begränsade naturresurser.

5. Skapar en bättre framtid

En av de viktigaste åtgärderna när du skrotar bilen, är att du hjälper till att minska avfallsberget. De stora avfallsdeponier som finns över hela världen växer ständigt och vi måste nu på allvar hitta sätt att minska dessa.

Ju mindre avfall vi lämnar efter oss till nästa generation, desto bättre förutsättningar finns det för att kunna skapa en hållbar framtid även för nästkommande generationer. 

I dag återvinns upp till 85% av din skrotade bil. Att skrota bilen hos en auktoriserad bilskrot är alltså en rejäl miljövinst för alla parter. När det dessutom har blivit så enkelt – och oftast helt gratis att skrota sin gamla bil – finns det ingen ursäkt i världen, för att låta en gammal skrotbil stå och skrota i onödan.  

Ge din gamla uttjänta bil ett nytt liv genom att låta den bli en del av det kretslopp som en bilskrotningsanläggning numera utgör. Tillsammans kan vi skapa en bättre och mer hållbar framtid.