Att återvinna metall är smart och lönsamt för både plånboken och miljön. Att ge nytt liv åt metallskrot och skapa nya ting kommer med många fördelar;

1. Sparar resurser

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora i kvalité. När ett metallobjekt når slutet på sin livscykel kan det alltså återanvändas för att skapa mer metall. Då slipper vi bryta ny och kan på så sätt spara på jordens ändliga resurser.

2. Sparar energi 

Att återvinna metall sparar mängder av energi. Malmbrytning är nåde resurskrävande och energikrävande, jämte att återvinna metallen.

3. Skapar jobb och pengar

Metallåtervinning är en växande industri som skapar nya jobb. Då återvinningen är mer ekonomiskt lönsamt än att bryta ny metall, kan vi dessutom hålla metallpriserna nere.

4. Sparar miljön

Att återvinna metall sparar inte bara energi och våra ändliga resurser. En annan miljövinst är att vi slipper skapa onödigt många gruvor med inverkan på naturen. Vi slipper också riskerna med att vårt grundvatten blir negativt påverkat.

Tänk på detta när du ska återvinna metall

I Sverige är vi vana att återvinna aluminiumburkar när vi pantar eller besöker en miljöstation. När det gäller annat metallskrot kan du vända dig till en skrotningsanläggning och sälja det, eller åtminstone bli av med det utan några större insatser.

Det finns dock en del metallskrot som inte går att återvinna i dagsläget. Hit hör t.ex. saker som burkar för motorolja och färgburkar. Dessa ska i stället lämnas in som miljöfarligt avfall. Stekpannor och kastruller har oftast olika beläggningar som till exempel Teflon, som gör att även de bäst lämnas in som miljöfarligt avfall. 

Föremål som innehåller kvicksilver är annat som måste tas om hand innan det kan återvinnas. Kvicksilver hittar man i äldre termometrar, lysknappar, leksaker och vissa glödlampor.  Då kvicksilver är både giftigt och farligt för vår omgivning är det mcyket viktigt att dessa lämnas in och tas om hand korrekt.

Gastankrar, som t.ex. propantankar lämpar sig inte heller för direkt metallåtervinning, då de ofta innehåller rester av propangas som kan orsaka explosioner. Lämna i stället in gamla propantankar mot nya tankar på de ställen som erbjuder detta, t.ex. bensinmackar.

Radioaktiva metaller kan återfinnas i klockor, brandvarnare och visst silvergods. Många av de här produkterna innehåller uranium och lämpar sig därför inte att återvinnas tillsammans med andra metaller.

Monitorer och dataskärmar innehåller många olika tungmetaller som är både giftiga och farliga för miljön. Dessa lämnar du in på miljöfarligt avfall eller elektronik på kommunens återvinningsstation.

Vilka metaller lämpar sig bäst för återvinning?

Alla återvinningsbara metaller är lönsamma att återvinna, men aluminium anses vara den metall som är helt klart bäst lämpad för återvinning. När aluminium återvinns så sparar man hela 92% i energiåtgång, jämfört med att bryta råmaterial. En helt vanlig läskburk sparar lika mycket energi som att ha en 60W lampa i gång i över 4 timmar.

Sälj ditt metallskrot

Om du har en massa metallskrot du vill bli av med kan du kontakta en bilskrot och höra dig för vad de kan tänkas betala. En fördel med att vända sig till just en bilskrot är att de många gånger kan komma och hämta ditt metallskrot på plats. Även om de inte är beredda att betala dig för ditt metallskrot kan de många gånger kommer och hämta upp det gratis åt dig.

Se till att ditt metallskrot kommer in i återvinningscykeln, i stället för att ligga och skräpa.